Registreren

Door een account aan te maken krijgt u toegang tot uw persoonlijke profielpagina. Zo vindt u direct uw eigen markeringen op de kaart terug en kunt deze eenvoudig wijzigen, aanvullen en nieuwe knelpunten toevoegen.

De contactgegevens die we in het kader van dit project van u ontvangen bij de registratie of via het contactformulier gebruiken we alleen tijdens dit project om u eventueel te informeren over de voortgang van het project.